Раіса Баравікова. На Ясельдзе маёй зноў крыгаход…

На Ясельдзе маёй зноў крыгаход,У хвалях сініх плёскае вясна.Сюды я завітала мімаходзьI ўбачыла тут лодку без вясла… Дзіравая, закінута людзьмі,Ушчэнт пасохла ад праменняў сонца.Ёй не заплакаць горкімі слязьмі.A крыгі ўдалячынь плывуць бясконца. I нешта абрываецца ў грудзях,У хвалях шумных лодку тую бачу,Як добра, што вось тут, не на людзяхБяду той лодкі з горыччу аплачу! Як […]

На Ясельде-реке

На Ясельде-реке // Почему меня так зовут? : краеведческие сказки / В.П. Круковский ; [художник Т. Кудина]. — Минск : Народная асвета, 2019. — С. 60-61. В книге можно почитать легенду о происхождении названия реки Ясельды, протекающую через Березовский район.