Этнокультурные процессы Западного Полесья (Брестчины) в прошлом и настоящем

Этнокультурные процессы Западного Полесья (Брестчины) в прошлом и настоящем / [А. Вл. Гурко и др.; научный редактор А. В. Гурко; предисловие А. Вл. Гурко]; Национальная академия наук Беларуси, Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы, Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. Кондрата Крапивы. — Минск: Беларуская навука, 2020. — 620, [1] с. В разделе «Этноконфессиональная […]

Пешком по ПЕШКАМ

«Литературная» деревня Пешки воспета белорусскими писателями Раисой Боровиковой и Михаилом Шиманским, журналистом Андреем Юдчицем –  уроженцами этой деревни. В 2018 году в Пешках  появился свой музей «Далекое близкое».  Родительский дом под музей отдал Михаил Шиманский.  «Картофель на этих полях начал возделываться как культура местным землевладельцем Игнатием Шемиотом с 1830-х годов. Черняков (первый местный хозяйственный центр) […]

Крыжы ля дарогі: вёскі Чарнякаўскага царкоўнага прыхода

Нашы праваслаўныя продкі, маючы моцную веру, ведалі пра значэнне  і важнасць паклонных крыжоў для выратавання ў вечнасці душ сваіх і блізкіх, таму ставілі іх на памятных месцах, непадалёк ад гарадоў і вёсак. Такія крыжы зваліся прыдарожныя,  усталёўваліся каля дарог,  каб, адпраўляючыся  ў падарожжа ці заходзячы ў вёску, чалавек мог папрасіць дапамогі ці падзякаваць Богу і нябесным […]

Пешкі

У даўнія часы мясцовасць тут была балоцістай і амаль непраходнай у цёплы перыяд года. Толькі мясцовыя жыхары ведалі, дзе можна было прабрацца праз лясныя і балотныя глухамані, а паселішча, што знаходзілася за балотам, праз якое выхад быў толькі пяшком ці “пешкі”, як тут гавораць, так і назвалі – Пешкі.  Яшчэ кажуць,  што на гэтым балоце […]