Ревятичи

Деревня Ревятичи («пуща Ревячицкая и подданные екм [Его Королевской Милости] Ревечаны») впервые упоминается в 1559 году в «Ревизии пущ и переходов звериных в бывшем Великом княжестве Литовском…», составленной старостой мстибоговским Григорием Воловичем. Название происходит от древнего славянского имени Равяка, которое в форме Ревяка в белорусской антропонимии известно с ХVI в. Смысловое значение «ревун» – тот, […]

Нарутавічы

«Нарутавічы ад слова рунь – зялёная,  наруньвацца – пакрывацца зелянінай». Пейган М.А. Ад Мормажава да Залесся. Вёскі Сялецкага прыхода. [1] Спробу растлумачыць паходжанне назвы вёскі зрабіў у сваёй кнізе “Ад Мормажава да Залесся. Вёскі Сялецкага прыхода” краязнавец Мікалай Пейган. Ён дапускае магчымасць утварэння назвы Нарутавічы ад слова рунь – зялёная,  наруньвацца – пакрывацца зелянінай. У […]

МИХАЛКИ: сохраняя память поколений

Частный музей «Хата деда Хвэдора» в Михалках. Федор Зеленко построил дом сто лет назад, а потом перевез в деревню с хутора… Наследники деда Хвэдора сохранили усадьбу для своих потомков и для односельчан. После создания музея в доме дедушки уже который август земляки отмечают день деревень Михалки и Кошелево. В 2016 году хозяйка дома-музея Вера Юдчиц […]

ЧЕРНЯКОВО: исток духовности

Черняковская Свято-Николаевская церковь была построена в 1725 году тщанием помещиков Юревичей. Здание церкви деревянное, трехсрубное,  имеется один купол. Перед церковью расположена двухъярусная звонница. Церковь является памятником архитектуры деревянного зодчества. Особо почитаемая местночтимая икона — Черняковская икона Божией Матери. Икона почиталась как чудотворная. В 1959 году ее вывезли в Национальный художественный музей Республики Беларусь, где она […]

Пешком по ПЕШКАМ

«Литературная» деревня Пешки воспета белорусскими писателями Раисой Боровиковой и Михаилом Шиманским, журналистом Андреем Юдчицем –  уроженцами этой деревни. В 2018 году в Пешках  появился свой музей «Далекое близкое».  Родительский дом под музей отдал Михаил Шиманский.  «Картофель на этих полях начал возделываться как культура местным землевладельцем Игнатием Шемиотом с 1830-х годов. Черняков (первый местный хозяйственный центр) […]

БОРКИ: путь счастливый и горький

Историческая справка Первое упоминание деревни Борки в исторических документах относится к 1760 году, когда король Август III даровал фольварк Черняково и деревни Борки, Пешки, Михалки в пожизненное владение готовскому старосте Юзефу Быстрому. Центральной усадьбой в те времена была деревня Черняково.           Есть исторические свидетельства, подтверждающие, что в 1863 году в глухих окрестных лесах  базировался  повстанческий […]

Падкраічы

Паводле легенды, у даўнія часы ішлі людзі з усяго свету, ды спыніліся пад самым краем, каля лесу, каля вады, пад краем поля. Стомленыя, распраглі на ноч коней, павячэралі, чым багатыя і заснулі. А на досвітку прачнуліся і дзіву даліся — прыгажосць наўкол якая. І вырашылі тут спыніцца жыць, пад краем. Так і з’явілася вёска Падкраічы.

Хрыса

З аповедаў старажылаў назва вёскі Хрыса паўстала з-за таго, што першым пасяленцам гэтай мясцовасці быў нейкі чалавек па імені Хрыстафор. Адкуль і пайшла назва вёскі Хрыста. З часам літара «т» выпала з назвы і вёска стала называцца Хрыса.

Дзягелец

“Дзягелец — у аснове назва расліны дзягіля”. Жучкевич В.А.   Краткий топонимический словарь Белоруссии .[1] Існуе паданне, што назва вёскі пайшла ад расліны дзягіль. Старажылы расказваюць, што некалі дзягіль рос у кожным двары. Нашы продкі верылі, што гэта лекавая расліна лечыць усе хваробы. І да нашага часу яе вырошчваюць на некаторых сялянскіх падвор’ях.[2] [1] Жучкевич, В.А. […]

Шылін

“Шылін – назва ўтворана ад прозвішча Шылін”. Жучкевич В.А.  Краткий топонимический словарь Белоруссии.[1] Старыя людзі самае рознае гаварылі пра паходжанне назвы вёскі. Збяруцца ды й згадваюць, як той ці той чуў. Адны сцвярджаюць, што вёска калісьці была куплена багатым чалавекам за шэсць ліняў (так раней называліся грошы), адсюль і ўтварылася яе назва.[2] Другія кажуць,  што […]

Здзітава (Здзітаўскі сельсавет)

“Здзітава – назва па аснове і фарманту яцвяжскага паходжання. Тая ж аснова ў назве ракі Дзітва. Аснова часта сустракаецца на былых прускіх тэрыторыях: Дзітфурт, Дзітцум”. Жучкевич В.А.  Краткий топонимический словарь Белоруссии.[1] У Бярозаўскім раёне ў наш час існуе дзве вёскі з назвай Здзітава. Іх паходжанне звязана з летапісным  горадам Здзітаў, які існаваў у XI-XIII стст. на […]

Першамайская

“Першамайская – назва сімвалічная, дадзена сялу ў гады Савецкай улады”. Жучкевич В.А. Краткий топонимический словарь Белоруссии.[1] Вёска Першамайская раней  называлася Блудзень. Хто і калі даў ёй такую назву, невядома. Адны кажуць, што яшчэ даўным-даўно нейкія перасяленцы ехалі ў бок Брэста, але заблудзіліся ў гэтых мясцінах. Доўга яны блукалі ў глухіх лясах і балотах, нарэшце, стомленныя, […]

Пескі

“Пескі – назва  адлюстроўвае характар глебы.  Пясчаныя грунты не вызначаліся ўрадлівасцю, аднак у суцэльным балотна-лясным царстве выбару не было, даводзілася сяліцца на пясчаных буграх, дзе хаця б у якой ступені магчыма было весці земляробства”.        Лемцюгова  В.П. Тапонімы распавядаюць. [1] Да цяперашняга часу захаваліся народныя легенды пра назву вёскі, якія бытуюць сярод мясцовых жыхароў.         […]

Міжлессе

“Міжлессе – паселішча, размешчанае  ў лесе або паміж ляснымі масівамі”.             Лемцюгова  В.П. Тапонімы распавядаюць.[1] Мала хто цяпер ведае, што вёска Міжлессе, а цяпер аграгарадок, практычна да сярэдзіны мінулага стагоддзя мела яшчэ адну назву – Лёўкавічы. Пра гэтую назву ёсць  рамантычная легенда. Калісьці бабулі распавядалі сваім унукам, што жыў сярод лясоў і балот добры пан. Добра ставіўся да сялян, […]

Малеч

“Малеч – назва ўтворана ад асновы мал (малы, невялікі). Малеч– бытавая назва дзяцей-малалетак; тыповая старабеларуская прыказка: “А ў хаце адна малеча ды галеча”. Жучкевич В.А. Краткий топонимический словарь Белоруссии.[1] Першае  ўпамінанне аб мястэчку Малеч адносіцца да 1427 года, калі з дазвалення вялікага князя Вітаўта тут засноўваецца праваслаўны прыход. У 1645 годзе кароль Уладзіслаў  IV пераўтварыў […]

Кабакі

“Кабакі – назва-тэрмін: кабак у дарэвалюцыйнай Расіі – месца казённага продажу спіртных напояў”. Жучкевич В.А.  Краткий топонимический словарь Белоруссии.[1] “Кабакі – група родзічаў па мянушцы або прозвішчы іх агульнага продка Кабак. У татарскай і турэцкай мовах слова “кабак” азначае  гарбуз, прастак, невук. Яно і было пакладзена ў аснову старажытнага імя мянушкавага паходжання Кабак”. Лемцюгова  В.П. […]

Міхалінак

“Міхалінак – назва ўтворана ад імя Міхаіл”. Жучкевич В.А.  Краткий топонимический словарь Белоруссии.[1] Існуе дзве легенды аб паходжанні назвы вёскі Міхалінак. Згодна з першай, назва пайшла ад імя панскага сына Міхаіла, згодна з другой – ад імя яго дачкі Міхаліны. Кажуць, што міжлескі пан Кавалеўскі заможны быў чалавек. Шчодра плаціў сялянам за працу ды за […]